Sau đại học

I. HOT ĐNG ĐÀO TO TRÌNH ĐỘ TIN SĨ
Chương trình đào tạo tiến sĩ do Viện Đào tạo Sau đại học quản lý đã có lịch sử trên 40 năm, với gần 1300 tiến sĩ đã tốt nghiệp, trong đó nhiều người trở thành những nhà nghiên cứu và quản lý đầu ngành, đã và đang nắm giữ trọng trách phát triển nền kinh tế và khoa học kinh tế của đất nước.
Hàng năm, Trường có số lượng tuyển sinh khoảng 150 NCS, phân bổ cho 26 chuyên ngành đào tạo chuyên sâu. Hiện nay, chương trình đào tạo tiến sĩ của Trường phát triển theo hướng hàn lâm và hội nhập quốc tế, nổi bật với những chuyên đề về phương pháp nghiên cứu khoa học. Chương trình có sự tham gia của các nhà khoa học có uy tín trong và ngoài nước trong việc đào tạo và hướng dẫn nghiên cứu. Do vậy, số lượng NCS có công trình nghiên cứu được đăng tải trên các tạp chí và hội thảo quốc tế ngày càng tăng.
Với những thành công đã đạt được, Trường được Nhà nước giao trách nhiệm trong các chương trình đào tạo tiến sĩ phối hợp Việt – Lào từ năm 2008 cũng như chương trình đào tạo tiến sĩ cho giảng viên các trường đại học (Đề án 911) từ năm 2012. Năm 2017, sự ra đời của chương trình đào tạo tiến sĩ bằng tiếng Anh đã khẳng định mức độ đổi mới và hội nhập cao trong đào tạo tiến sĩ của Trường, với ngôn ngữ đào tạo và nội dung chương trình theo chuẩn mực quốc tế.

II. HOT ĐNG ĐÀO TO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
1. Thạc sĩ do Trường ĐH Kinh tế Quốc dân cấp bằng
1.1. Cao học truyền thống
Với vị thế là một trong những trường trọng điểm quốc gia, trường đầu ngành trong khối các trường đại học đào tạo về kinh tế, kinh doanh và quản lý ở Việt nam, Trường luôn tự hào đã đào tạo và cung cấp cho đất nước các nhà khoa học, các chuyên gia giỏi trong lĩnh vực quản lý kinh tế và kinh doanh, góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế, xây dựng đất nước. Đào tạo sau đại học từ năm 1977, đến nay trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã đào tạo được 27 khóa cao học, với 15 mã ngành và 35 chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, hơn 20.000 thạc sĩ đã và đang giữ các vị trí công tác chủ chốt ở khắp nơi trên đất nước. Nhà trường cũng đã hợp tác với rất nhiều cơ sở đào tạo ở các địa phương nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các tỉnh. Các địa phương nhà trường đã và đang liên kết: Đồng Tháp, Đồng Nai, Vũng Tàu, Đà Lạt, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Cao Bằng, Tây Nguyên, Phú Thọ, Yên Bái.

2. Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA
Thạc sĩ Điều hành cao cấp – Executive MBA là chương trình đào tạo dành cho các nhà lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp được các trường đại học hàng đầu trên thế giới xây dựng và luôn chú trọng phát triển. Trên cơ sở kế thừa kinh nghiệm từ các Chương trình Executive MBA hàng đầu trên thế giới, Đại học Kinh tế quốc dân vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo tin tưởng cho phép thực hiện Executive MBA lần đầu tiên tại Việt Nam nhằm trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết nhất đối với nhà quản lý và lãnh đạo. Đến nay Chương trình đã có 7 khóa đào tạo, 4 khóa tốt nghiệp được người học và xã hội đánh giá cao. Đối tượng tuyển sinh là những người có từ 5 năm kinh nghiệm công tác, trong đó có 3 năm giữ cương vị quản lý cấp phòng trở lên (riêng với nữ, các điều kiện tương ứng là 4 và 2 năm).
1.3. Thạc sĩ cấp bằng Tiếng Anh
2. Thạc sĩ liên kết với các trường đại học quốc tế
2.1. Thạc sĩ Quản lý nhân sự liên kết với Paris X
2.2. Thạc sĩ liên kết với ĐH Quốc gia Úc (1+1)
2.3. Thạc sĩ Điều hành Quốc tế IEMBA của Viện Ngân hàng Tài chính liên kết
2.4. Các chương trình do Viện Đào tạo Quốc tế triển khai
2.5. Các chương trình do CFVG triển khai
2.6. Thạc sĩ Kinh tế tài chính (1+1) do ĐH Ohio Hoa Kỳ cấp bằng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *