Hướng dẫn triển khai hoạt động KH&CN từ năm 2020

Kính gửi: – Lãnh đạo Khoa, Viện, Trung tâm, Đơn vị quản lý trực thuộc Trường;

– Nhà khoa học trong toàn Trường.

Phòng Quản lý khoa học thông báo Công văn số: 399/ĐHKTQD-QLKH ngày 16/3/2020 V/v: Hướng dẫn triển khai hoạt động KH&CN từ năm 2020.
Mọi quy trình, văn bản, biểu mẫu cho các hoạt động KH&CN của Nhà trường được cập nhật, bổ sung tại các Phụ lục của Thông báo này kể từ năm 2020.

(Chi tiết xem trong File đính kèm)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *