Danh sách Seminars năm 2020

STT Thời gian dự kiến Thời gian tổ chức Chủ đề Seminars Diễn giả Đơn vị phụ trách Tài liệu
1  1/2020 14/01/2020 Điều tiết giá trị gia tăng từ đất khi thực hiện các dự án đầu tư – Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam (Land value capture in investment projects – International practices and implications for Viet Nam) Ông Shige Sakaki – Ngân hàng Thế giới: Ông là Chuyên gia Giao thông Cao cấp của đơn vị Giao thông-Vận tải của Ngân hàng Thế giới tại Đông Nam Á và Thái Bình Dương.

Ông Madan B. Regmi – Liên hợp quốc: Ông hiện đang lãnh đạo danh mục Chính sách và Nghiên cứu Giao thông-vận tải tại ESCAP.

Bà Lynn Tho – Công ty tư vấn E&Y.

Phòng QLKH, Khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên Link
2  5/2020 20/05/2020 HƯỚNG DẪN VỀ EMERALD PLATFORM

Diễn giả sẽ chia sẻ về cách sử dụng cơ sử dữ liệu trực tuyến của Emerald, giúp các Nhà khoa học có thể tìm kiếm và đọc các tài liệu mong muốn.

Bà Lung-Hsun Sun – Nhà xuất bản Emerald Phòng QLKH Link
3  5/2020 22/05/2020 HƯỚNG DẪN CÔNG BỐ QUỐC TẾ: “GIAN LẬN” VÀ “BẪY” KHI CÔNG BỐ

Diễn giả sẽ chia sẻ với các Nhà khoa học về quá trình phản biện và xuất bản trên các tạp chí có uy tín để đáp ứng những kỳ vọng của tác giả khi gửi bài nghiên cứu. Các nhà khoa học cũng sẽ có thêm hiểu biết về các nhà xuất bản “ngụy tạo” (predatory journals) và làm sao để tránh trở thành “nạn nhân”. Theo đó, Nhà khoa học sẽ biết cách chọn tạp chí phù hợp nhất với bài viết của mình.

Bà Lung-Hsun Sun – Nhà xuất bản Emerald Phòng QLKH Link
4  12/2020 Phòng QLKH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *