Chương trình Cử nhân trực tuyến ngành Kế toán

TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH

  • Kiến thức giáo dục đại cương: Số tín chỉ phải học: 38 tín chỉ
  • Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: Kiến thức cơ sở ngành : 71 tín chỉ

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

  • Tốt nghiệp THPT hoặc Bổ túc THPT
  • Người đã có bằng Đại học, Cao đẳng, Trung cấp….
  • Người đã có bằng sau đại học…

HÌNH THỨC TUYỂN SINH

Trung tâm Đào tạo đại học từ xa NEU thuộc Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân chỉ áp dụng tuyển sinh theo một hình thức duy nhất đó là XÉT TUYỂN (không thi tuyển), học viên hoàn toàn không phải ôn thi và tham dự thi đầu vào như các chương trình khác.

VĂN BẰNG SAU TỐT NGHIỆP

  • Cấp bằng Cử nhân Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân
  • Văn bằng tốt nghiệp sẽ giống như bằng “CHÍNH QUY” và không còn ghi hình thức đào tạo là “TỪ XA” nữa
  • Bằng cấp được Bộ GD&ĐT công nhận, có giá trị sử dụng suốt đời trên phạm vi toàn quốc
  • Có thể học lên các bậc học cao hơn như Thạc sỹ, Tiến sỹ, thi công chức theo đúng quy định của nhà nước…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *